Проект и главнацел:BG16RFOP002-2.073-7044-C01 Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Бенефициент: „НИКЕЯ“ ЕООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. националносъфинансиране.

Начало: 11.08.2020 г.
Край: 11.11.2020 г.